صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...
لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Hawaii Five-0 - Eighth Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2017
  • Steve McGarrett returns home to Oahu, in order to find his father's killer. The governor offers him the chance to run his own task force (Five-0).

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.S08E17.720p.HDTV.x264.rmteam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.S08E17.480p.HDTV.x264.rmteam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.S08E09.HDTV.   GHOST_7677
www.worldsubtitle.biz زیرنویس از 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E25.720p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E25.480p.HDTV.x264.RmTeam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E25.1080p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E24.720p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E24.480p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E24.1080p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E23.720p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E23.480p.HDTV.x264.RmTeam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E23.1080p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E22.720p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E22.480p.HDTV.x264.RmTeam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E22.1080p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E21.720p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E21.480p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E21.1080p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E20.720p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E20.480p.HDTV.x264.RmTeam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E20.1080p.HDTV   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E19.720p.HDTV.x264.RmTeam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E19.480p.HDTV.x264.RmTeam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E19.1080p.HDTV.x264.RmTeam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E18.720p.HDTV.x264   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E18.480p.HDTV.x264   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E18.1080p.HDTV.x264   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E16.480p.x264-mSD   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E16.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   WorldSubtitle
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E15.HDTV.x264-LOL   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E15.480p.x264-mSD   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E15.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E14.HDTV.x264-LOL   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E14.HDTV.x264.rmteam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E14.480p.HDTV.x264-mSD   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E13.HDTV.x264   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E07.480p.x264-mSD   WorldSubtitle
قسمت های 3-4-5-6-7 - WorldSubtitle.BiZ - جهان زیرنویس 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E07   GHOST_7677
www.worldsubtitle.biz فقط اپ کردم زیرنویس از worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E05.480p.x264-mSD   WorldSubtitle
قسمت های 3-4-5-6-7 - WorldSubtitle.BiZ - جهان زیرنویس 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E05   GHOST_7677
www.worldsubtitle.biz فقط اپ کردم زیرنویس از worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E03.480p.x264-mSD   WorldSubtitle
قسمت های 3-4-5-6-7 - WorldSubtitle.BiZ - جهان زیرنویس 
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E03   GHOST_7677
www.worldsubtitle.biz فقط اپ کردم زیرنویس از worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Khalil.73n
KGM73iR & Alireza Bermuda  
Farsi/Persian Hawaii.Five-0.2010.S08E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Khalil.73n
هماهنگ با تمام نسخه ها | KGM73iR  
Farsi/Persian hawaii.five.2010.S8.E10.HDTV   GHOST_7677
زیرنویس از www.worldsubtitle.biz 
Farsi/Persian Hawaii.Five.2010.S08E12.480p.hdtv.x264.rmteam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five.2010.S08E11.480p.hdtv.x264.rmteam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii.Five.2010.S08E10.480p.HDTV.x264.rmteam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس 
Farsi/Persian Hawaii.Five.2010.S08E09.480p.hdtv.x264.rmteam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس 
Farsi/Persian hawaii.five.2010.S08E08.HDTV   GHOST_7677
www.worldsubtitle.biz زیرنویس از 
Farsi/Persian Hawaii.Five.2010.S08E08.480p.hdtv.x264.rmteam   WorldSubtitle
WorldSubtitle.biz - جهان زیرنویس 
Farsi/Persian Hawaii.Five.2010.S08E06.480p.hdtv.x264.rmteam   WorldSubtitle
قسمت های 3-4-5-6-7 - WorldSubtitle.BiZ - جهان زیرنویس 
Farsi/Persian Hawaii.Five.2010.S08E06   GHOST_7677
www.worldsubtitle.biz فقط اپ کردم زیرنویس از worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Hawaii.Five.2010.S08E04.480p.hdtv.x264   WorldSubtitle
قسمت های 3-4-5-6-7 - WorldSubtitle.BiZ - جهان زیرنویس 
Farsi/Persian Hawaii.Five.2010.S08E04   GHOST_7677
www.worldsubtitle.biz فقط اپ کردم زیرنویس از worldsubtitle.biz  
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E25.720p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E25.480p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E25.1080p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E24.720p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E24.480p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E24.1080p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E23.720p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E23.480p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E23.1080p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E22.720p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E22.480p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E22.1080p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E21.720p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E21.480p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E21.1080p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E20.720p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E20.480p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E20.1080p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E19.720p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E19.480p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری 
Farsi/Persian Hawaii Five-0.S08E19.1080p.HDTV.x264   Faarshad
WorldSubtitle.Us - جهان زیرنویس - مترجم: شهاب نادری