صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...
Jang Geum, Oh My Grandma (Daejanggeumi Bogo Idda / 대장금이 보고 있다)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

 • اطلاعات انتشار :
  대장금이 보고 있다.Jang.Geum.Oh.My.Grandma.E01-E02.181011-NEXT-VIU
  대장금이 보고 있다.Jang.Geum.Oh.My.Grandma.E01-E02.181011-NEXT-KCW
  대장금이 보고 있다.Dae.Jang.Geum.Is.Watching.E01-E02.181011-NEXT-VIU
  대장금이 보고 있다.Dae.Jang.Geum.Is.Watching.E01-E02.181011-NEXT-KCW
 • تفسیر توسط
  RuoXi
 • Ep. 1 & 2 [VIU & Kocowa Ver.] "The Three Siblings" & "Pork Meal". Synced for NEXT. Runtime : 01:15:36. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^
 • 10