صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...
« بازگشت به profile

Subtitles by Almass (93)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Bodyguard - First Season
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 50
4 days ago
Farsi/Persian Bodyguard - First Season
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 34
9 days ago
Farsi/Persian Bodyguard - First Season
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 37
9 days ago
Farsi/Persian The Killing - Third Season
(2013)
Blu-ray   0 comments 2 received 23
9 days ago
Farsi/Persian The Crown - فصل دوم
(2017)
Blu-ray   0 comments 2 received 44
16 days ago
Farsi/Persian The IT Crowd - First Season
(2006)
DVD   0 comments 1 received 17
16 days ago
Farsi/Persian How to Get Away with Murder - First Season
(2014)
TV   0 comments 1 received 26
16 days ago
English Game of Thrones - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 64
16 days ago
Farsi/Persian Game of Thrones - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 1 received 55
16 days ago
Farsi/Persian Arrested Development - First Season
(2003)
Blu-ray   0 comments 1 received 24
16 days ago
Farsi/Persian American Horror Story - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   0 comments 3 received 68
16 days ago
Farsi/Persian Crazy Ex-Girlfriend - First Season
(2015)
Web   0 comments 2 received 29
18 days ago
Farsi/Persian Archer - First Season
(2009)
Blu-ray   0 comments 1 received 20
18 days ago
Farsi/Persian Legacies - First Season
(2018)
TV   0 comments 2 received 157
20 days ago
Farsi/Persian Cashback
(2006)
Blu-ray   0 comments 1 received 46
23 days ago
Farsi/Persian Charmed - First Season
(2018)
TV   0 comments 7 received 159
23 days ago
Farsi/Persian Arizona
(2018)
Blu-ray   2 comments 2 received 140
23 days ago
Farsi/Persian The Physician (Der Medicus)
(2013)
Blu-ray   0 comments 1 received 36
26 days ago
Farsi/Persian A Star Is Born
(1954)
Blu-ray   0 comments 1 received 89
26 days ago
Farsi/Persian The Night Stalker
(1972)
Blu-ray   0 comments 1 received 20
26 days ago
English The Night Stalker
(1972)
Blu-ray   0 comments 0 received 42
26 days ago
Farsi/Persian Molly
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 143
29 days ago
Farsi/Persian Jackie Brown
(1997)
Blu-ray   0 comments 1 received 69
10/11/2018
Farsi/Persian Alice Doesn't Live Here Anymore
(1974)
Web   0 comments 1 received 41
10/11/2018
Farsi/Persian Elizabeth
(1998)
Blu-ray   0 comments 1 received 53
10/11/2018
Farsi/Persian The Virgin Suicides
(1999)
Blu-ray   0 comments 1 received 42
10/11/2018
Farsi/Persian The Rock
(1996)
Blu-ray   0 comments 1 received 36
10/8/2018
Farsi/Persian The Fast and the Furious
(2001)
Blu-ray   0 comments 1 received 63
10/3/2018
Farsi/Persian Curdled
(1996)
Blu-ray   0 comments 1 received 20
10/2/2018
Farsi/Persian The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 208
10/2/2018
Farsi/Persian Black Mirror - Third Season
(2016)
    0 comments 1 received 75
10/1/2018
English Black Mirror - فصل دوم
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 135
10/1/2018
Farsi/Persian Black Mirror - فصل دوم
(2013)
    0 comments 2 received 96
10/1/2018
English Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 254
10/1/2018
Farsi/Persian Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 1 received 103
10/1/2018
English Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 203
10/1/2018