صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...
« بازگشت به profile

Subtitles by Almass (99)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Shield - First Season
(2002)
    0 comments 1 received 246
12/22/2018
English Once Upon A Time - First Season
(2011)
Web   0 comments 0 received 51
12/5/2018
German Once Upon A Time - First Season
(2011)
Web   0 comments 0 received 11
12/5/2018
English Quantico - First Season
(2015)
Web   0 comments 0 received 25
12/3/2018
English Picnic at Hanging Rock
(2018)
Blu-ray   0 comments 0 received 27
12/2/2018
English Community - First Season
(2009)
Blu-ray   0 comments 0 received 196
12/2/2018
English NYC 22 - First Season
(2012)
Blu-ray   0 comments 0 received 33
11/16/2018
Farsi/Persian Bodyguard - First Season
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 269
11/10/2018
Farsi/Persian Bodyguard - First Season
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 86
11/5/2018
Farsi/Persian Bodyguard - First Season
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 110
11/5/2018
Farsi/Persian The Killing - Third Season
(2013)
Blu-ray   0 comments 2 received 65
11/5/2018
Farsi/Persian The Crown - فصل دوم
(2017)
Blu-ray   0 comments 2 received 102
10/29/2018
Farsi/Persian The IT Crowd - First Season
(2006)
DVD   0 comments 1 received 44
10/29/2018
Farsi/Persian How to Get Away with Murder - First Season
(2014)
TV   0 comments 1 received 38
10/29/2018
English Game of Thrones - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 513
10/29/2018
Farsi/Persian Game of Thrones - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 1 received 144
10/29/2018
Farsi/Persian Arrested Development - First Season
(2003)
Blu-ray   0 comments 1 received 46
10/29/2018
Farsi/Persian American Horror Story - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   0 comments 3 received 115
10/29/2018
Farsi/Persian Crazy Ex-Girlfriend - First Season
(2015)
Web   0 comments 2 received 43
10/28/2018
Farsi/Persian Archer - First Season
(2009)
Blu-ray   0 comments 1 received 36
10/28/2018
Farsi/Persian Legacies - First Season
(2018)
TV   0 comments 3 received 190
10/26/2018
Farsi/Persian Cashback
(2006)
Blu-ray   0 comments 1 received 77
10/22/2018
Farsi/Persian Charmed - First Season
(2018)
TV   0 comments 7 received 180
10/22/2018
Farsi/Persian Arizona
(2018)
Blu-ray   2 comments 3 received 218
10/22/2018
Farsi/Persian The Physician (Der Medicus)
(2013)
Blu-ray   0 comments 1 received 64
10/19/2018
Farsi/Persian A Star Is Born
(1954)
Blu-ray   0 comments 1 received 173
10/19/2018
Farsi/Persian The Night Stalker
(1972)
Blu-ray   0 comments 1 received 51
10/19/2018
English The Night Stalker
(1972)
Blu-ray   0 comments 0 received 354
10/19/2018
Farsi/Persian Molly
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 202
10/17/2018
Farsi/Persian Jackie Brown
(1997)
Blu-ray   0 comments 2 received 122
10/11/2018
Farsi/Persian Alice Doesn't Live Here Anymore
(1974)
Web   0 comments 1 received 68
10/11/2018
Farsi/Persian Elizabeth
(1998)
Blu-ray   0 comments 1 received 110
10/11/2018
Farsi/Persian The Virgin Suicides
(1999)
Blu-ray   0 comments 1 received 82
10/11/2018
Farsi/Persian The Rock
(1996)
Blu-ray   0 comments 1 received 64
10/8/2018
Farsi/Persian The Fast and the Furious
(2001)
Blu-ray   0 comments 1 received 115
10/3/2018
Farsi/Persian Curdled
(1996)
Blu-ray   0 comments 1 received 28
10/2/2018