صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...
« بازگشت به profile

Subtitles by Almass (80)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Cashback
(2006)
Blu-ray   0 comments 1 received 19
1 days ago
Farsi/Persian Charmed - First Season
(2018)
TV   0 comments 5 received 82
1 days ago
Farsi/Persian Arizona
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 51
1 days ago
Farsi/Persian The Physician (Der Medicus)
(2013)
Blu-ray   0 comments 1 received 27
4 days ago
Farsi/Persian A Star Is Born
(1954)
Blu-ray   0 comments 1 received 45
4 days ago
Farsi/Persian The Night Stalker
(1972)
Blu-ray   0 comments 1 received 12
4 days ago
English The Night Stalker
(1972)
Blu-ray   0 comments 0 received 19
4 days ago
Farsi/Persian Molly
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 112
6 days ago
Farsi/Persian Jackie Brown
(1997)
Blu-ray   0 comments 1 received 45
12 days ago
Farsi/Persian Alice Doesn't Live Here Anymore
(1974)
Web   0 comments 1 received 23
12 days ago
Farsi/Persian Elizabeth
(1998)
Blu-ray   0 comments 1 received 27
12 days ago
Farsi/Persian The Virgin Suicides
(1999)
Blu-ray   0 comments 1 received 35
12 days ago
Farsi/Persian The Rock
(1996)
Blu-ray   0 comments 1 received 28
15 days ago
Farsi/Persian The Fast and the Furious
(2001)
Blu-ray   0 comments 1 received 35
20 days ago
Farsi/Persian Curdled
(1996)
Blu-ray   0 comments 1 received 10
21 days ago
Farsi/Persian The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 139
21 days ago
Farsi/Persian Black Mirror - Third Season
(2016)
    0 comments 1 received 55
22 days ago
English Black Mirror - فصل دوم
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 79
22 days ago
Farsi/Persian Black Mirror - فصل دوم
(2013)
    0 comments 2 received 62
22 days ago
English Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 140
22 days ago
Farsi/Persian Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 1 received 65
22 days ago
English Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 111
22 days ago
Farsi/Persian Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 2 received 85
22 days ago
Farsi/Persian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 109
22 days ago
Farsi/Persian The Next Three Days
(2010)
Blu-ray   0 comments 1 received 52
22 days ago
Farsi/Persian Halloween (1)
(1978)
Blu-ray   0 comments 1 received 56
22 days ago
Farsi/Persian Cape Fear
(1991)
Blu-ray   0 comments 1 received 46
22 days ago
Farsi/Persian After Hours
(1985)
Web   0 comments 1 received 39
22 days ago
Farsi/Persian American Psycho
(2000)
Blu-ray   0 comments 1 received 73
22 days ago
Farsi/Persian The Age of Innocence
(1993)
Blu-ray   0 comments 2 received 52
9/7/2018
Farsi/Persian Tag
(2018)
Web   0 comments 2 received 102
9/5/2018
English Tag
(2018)
Web   0 comments 0 received 88
9/5/2018
Farsi/Persian Tag
(2018)
Web   0 comments 2 received 90
9/5/2018
English Time Bandits
(1981)
Blu-ray   0 comments 0 received 71
9/5/2018
Farsi/Persian Time Bandits
(1981)
Blu-ray   0 comments 1 received 59
9/5/2018
Farsi/Persian The Crow
(1994)
Blu-ray   0 comments 1 received 69
9/5/2018